EST | ENG

 

 

Tsiistre külakoda

Ühistegevus algas Tsiistres rahvaraamatukogu seltsi asutamisega 1921. aastal.
27. jaanuaril 1926 tulid Tsiistre koolimajas kokku 31 talupidajat, et asutada Tsiistre Piimaühing. Ülejärgmisel talvel veeti koorejaama ehitamiseks kohale palgid ja 2. aprillil 1929 hakatigi praeguses Külakoja majas piima kooreks ja lõssiks lahutama. Vaatamata tolleaegsele majanduskriisile tuldi hästi toime ja ükski piirkonnas olev talu ei sattunud makseraskustesse kuni Eesti aja lõpuni. Ühingul oli 46 liiget ja 70 piimatoojat.

Nõukogude ajal asendas ühistegevuse kolhoosikord, piima aga koguti siia veel 1964. aastani. Peale seda kasutasid siinseid ruume kool, pood ja sidejaoskond. 1970-1984. aastatel valmistas Misso sovhoos Tsiistre vanas meiereihoones juustulaudu ja müüs neid Pihkvasse.

1993. aastal ostis Tiit Niilo hoone Misso sovhoosi õigusjärglaselt.

2009. aastal andis Tiit Niilo hoone kümneks aastaks Tsiistre Seltsi kasutusse. Siis algas ka hoogne ümberehitus ja loodame, et 2013. aastaks on väärikas hoone täielikult renoveeritud. 

Külakoda on jällegi avatud ühistegevusteks. Siin toimuvad teatrietendused, kunstinäitused, iga-aastane kultuurifestival ja kontserdid. Korraldatakse käsitöö õpitubasid ja peetakse küla ning isiklikke tähtpäevi.

Külakojas on savipõletusahi ja wifi ala.

Külakoda on avatud külastajatele ning headele mõtetele.

Külakoja välisvalgustuse paigaldust ja mööbli ostu toetas Leader programm.

 


Video külakoja renoveerimise algusest