EST | ENG

 

 

Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren

07.07.2016

Võrokõisi 28. Kaika suvõülikuul tulõ timahava Vahtsõliina kihlkunnan Misso vallan Tsiistren 12.–14. põimukuu pääväl. Tsiistret tuntas innekõkkõ Nopri talomeieri, soomõ-ugri filmifestivali, linamuusõumi, tsäimaja ja küläkua perrä.

 «Suvõülikoolin kõnõldas tuust, mis Vanal-Võromaal, Misso vallah, Tsiistre nukah oll, om ja mis saa edesi,» kuts suvõülikooli rektri, Misso kandsist peri Tarro Henn huviliidsi paiga pääle kaema ja kullõma.

Suvõülikooli edimädsel pääväl, 12. põimukuul kõnõldas Tsiistrenuka ao- ja kodoluust, linamuusõumist, tuu kandi kotussõnimmist ja tetäs vallalõ vanno pilte näütüs.

Iloõdak om linamuusõumin, kon saa kullõlda ka kandlõtriot Soon/Piho/Lepasson.

13. põimukuul om juttu umakultuurist: võrokiilsest luudusluulõst, suidsusannast, kõomahla müümisest. Pääle lõunat omma ekskursiooni Misso ja  Tsiistrenuka ümbre. Õdagu om küläkua man kontsert, kon astva üles Talna „Liiso“, Oravapoisi’ ja Kalkuna Mari.

14. põimukuul märgotas suvõülikooli rahvas tuust, miä mi kandi elost edesi saa. Pääteema om tuu, kuis kultuuriperänd tugõ paiklikku ello ja ettevõtlust. Viil kõnõldas tuust, kuis om lännü nuuri maalõtulõminõ Misso kandin, Karulan ja edenese ettevõtmise üle piiri Lätimaal.

Suvõülikooli aigu peetäs ka mõttõtalost teemal «Teemi Võromaa esihindäle elämises!»

Kaika suvõülikuul om mõtõld kõigilõ, kedä huvitas uma maa, uma kiil ja uma inemise. Suvõülikuuli peetäs Vanal-Võromaal 1989. aastast. Nime sai seo Karula kihlkunna Kaika külä perrä, kon oll edimäne suvõülikuul.

Timahavadsõ Kaika suvõülikooli kõrraldas Tsiistre selts, latsioppusõ kõrraldas Võro instituut. Tugõva Rahvakultuuri keskusõ Vana-Võromaa kultuuriprogramm, Kultuurkapital, Misso vallavalitsus, Võro selts VKKF.

Viil tähtsät teedüst

Üümaja

Et magamiskotssist puudus es tulnu, pallõsõ  Tsiistre Selts suvõülikooli rahval võimalusel uma telk ja magamisrõiva üten võtta. Kinkal telki ei olõ, nuu peas üümaja võimalusõ erälde kokko lepmä Raul Auksmanniga Tsiistre seltsist, tel 5229691.

Süümine

Süvvä pakk „KOTLI KÖÖK OÜ“ Tsiistre tsäimaja man, üts söögikõrd ka Nopri talon. Et süüjide arv olõs täpsembäle teedä, pallõldas osavõtjil suvõülikooli edimädsel pääväl kõigi kolmõ päävä süük vällä osta. Söögikõrd mass sis  3,5 eurot. Õga söögikõrd erälde ostõh mass 4,5 eurot.  Õgaüts või hindäle ka erä söögi ette telli tel 58093858 

Mõttõtalgu osakond

Riide ja puulpäävä tüütäs suvõülikooli man mõttõtalgu osakond.

Tuu om mõttõtalos ja tsihtesäädmine: TEEMI? VÕROMAA? HINDÄLE? ELÄMISES!

Väega oodõtas sinnä nii noorõmbit ku ka vanõmbit inemiisi, kellel murõ, tiidmine vai tahtmine, kui saasi elo tetä parembas.

Tähtsä - Mõttõtalgu osakonda tulõja piät riide ja puulpäävä sääl kynõlama/tegutsõma - loengin kävvü saa ei, ümbre hulku ei tohe. Õdagus kultuuri ja simmani aos oldas prii.

Et no ummõthõ ütskõrd saasi selges, et midä ja kuis piät tegemä, et lääs nii nigu Kreutzwald ütel.

Hää olõs umast tulõmisest teedä anda 5. augustis ylikuul@missomaa.ee

Suvõülikooli loengukava.

03.02.2015 Märtsis avab uksed Tsiistre teemaja

29.08.2012 Tule maale!

03.07.2012 Fotomüüdid ja tegelikkus Piksteperä mäel

12.06.2012 Tsiistrenuka kunsti- ja muusikafestival 6. juulil Piksteperämäel

14.10.2011 Misso valla "Aasta tegija" 2011


Arhiiv