EST | ENG

 

 

Tsiistre Selts

Mittetulundusühing Tsiistre Selts asutati 21. detsembril 2006. aastal.

Tsiistre Seltsi tegevuse põhieesmärgiks on  Tsiistre  kandi ellujäämise ja  21. sajandile omase  eduka maapiirkonna kujunemise heategevuslik toetamine.  Selle eesmärgi saavutamiseks kavatseb Tsiistre Selts realiseerida vajalikke meetmeid projektipõhiselt, kaasates kohalikke elanikke projektide väljatöötamisse, realiseerimisse ja jätkutegevustesse ning arendades koostööd avaliku sektori, ettevõtete ja teiste kolmanda sektori organisatsioonidega väljaspool.

Seltsi asutamisele ja selle tegevuse kavandamisele eelnesid MTÜ Kolme Kandi Klubi, kelle tegevusregiooniks on kogu Missomaa, ettevõtmised ka Tsiistre kandis. Rajati Piksteperä puhkekompleks, Hürsi bussipaviljon, Kisejärve ujumiskoht ja Interneti püsiühendusvõrk.

Tsiistre kandi arengukava koostati aastaiks 2007–2013. Kava koosneb kandi analüüsist, toetuste võimaluste selgitustest, eesmärkide määratlusest ja eesmärkide saavutamise strateegiast ning esialgu kavandatud tegevuste kirjeldustest.

Esialgselt kavandatud tegevused (kokku 52) käsitlevad 5 põhisuunda:

  1. elukeskkonna, st Tsiistre kandi ja looduse hoidmine tervikliku ning puhtana,
  2. kodukultuuri hoidmine ja arendamine,
  3. infrastruktuuri kujundamine,
  4. majandustegevuseks tingimuste loomine,
  5. väliskoostöö arendamine.